Blandade bilder

Karlstads Musikkår spelar vid minnescermoni på Kasernhöjden i Karlstad

Höstkonsert 2014 i Gamla Wermlandsbanken i Karlstad

Affisch från höstkonsert 2015

 

På kajen vid Ostindiefararen Götheborg, Karlstad juli 2016

Ombord på Ostindiefararen Götheborg, Karlstad juli 2015

Kåren på IKEA 2017