Nationaldagen 2016

Trumma

Karlstads Musikkår

Trombon

Trumsektionen på stora torget i Karlstad

Klara för nationaldagsfirande i Karlstad 2016

En fin försommardag i museiparken i Karlstad.

Avmarsch.

Sortering av noter i marschnotställ är en del att hålla reda på

Förberedelser och stämton inför avmarsch genom centrala Karlstad

Horn