Blandade bilder

Karlstads Musikkår spelar vid minnescermoni på Kasernhöjden i Karlstad
Höstkonsert 2014 i Gamla Wermlandsbanken i Karlstad
Affisch från höstkonsert 2015

 

På kajen vid Ostindiefararen Götheborg, Karlstad juli 2016
Ombord på Ostindiefararen Götheborg, Karlstad juli 2015
Kåren på IKEA 2017