Nationaldagen 2016

Trumma
Karlstads Musikkår

Trombon
Trumsektionen på stora torget i Karlstad
Klara för nationaldagsfirande i Karlstad 2016
En fin försommardag i museiparken i Karlstad.
Avmarsch.
Sortering av noter i marschnotställ är en del att hålla reda på
Förberedelser och stämton inför avmarsch genom centrala Karlstad

Horn