Musikkårernas dag

Musikkårernas dag

Lördagen den 22/9 möttes 12 musikkårer från Värmland och andra delar av landet i Karlstad för att spela tillsammans. Samtliga kårer spelade runt om i stan och sedan i en stafettkonsert i Tingvallakyrkan. Avslutade gjorde Karlstads musikkår med en konsert tillsammans med Simon Halvarsson på marimba. Du kan läsa mer om Musikkårens dag på NWT(www.nwt.se/karlstad/2018/09/22/pampigt-nar-musikkarerna-mottes)
och VF(www.vf.se/uncategorized/musikkarer-gar-samman/).