Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2021 – Karlstads Musikkår 

Härmed kallas du till årsmöte med Karlstads musikkår torsdagen den 25 mars kl. 19.30 digitalt via konferensprogrammet Teams. 

Du kommer att få in inbjudan till årsmötet via en länk. 

För att slippa teknikstrul under årsmötet kommer Roger skicka ut info och en länk till ett testmöte den 18 mars. Mer info om detta kommer på mail från Roger. 

Eventuella motioner skickas till Magnus på mail  
ordforande@karlstadsmusikkar.se senast den 12 mars. 

Det är också bra att du direkt efter du läst denna information betalar medlemsavgiften för 2021 så du inte glömmer det, då är du också röstberättigat på årsmötet. 
Medlemsavgiften för enskild medlem är 300 kr och för familj 500 kr. 
Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 555-1098. 
Sista datum att betala medlemsavgiften för 2021 är den 25 mars
Glöm inte att skriva vem/vilka avgiften avser.  

Är du intresserad av att engagera dig i musikkåren!  
Är svaret Ja eller om du har du frågor eller vill veta mer så hör av dig till valberedningen, Lars-Olof Carlsson, Lisa Palm eller Julia Bergman. 

För styrelsen,
Magnus Trapp, ordförande