Årsmöte

Kallelse

Årsmöte 2020 – Karlstads Musikkår
Härmed kallas du till årsmöte med Karlstads musikkår torsdagen den 5
mars kl. 19.00 i orkestersalen på Kulturskolan.
För mer info: se separat kallelse sänd via e-post.